Waterdos CIT 48 - Biocyd o szerokim spektrum działania

 • Kod: 2018CIT48
 • Producent: WWT
 • Waga: 25 kg
Zaloguj się aby zamówić

Szerokopasmowy biocyd, który trwale usuwa produkty  życia biologicznego z instalacji

Produkty zalecane są do czyszczenia instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń przed jej włączeniem do pracy w zamkniętych układach wodonośnych o normalnych lub specjalnych wymaganiach granicznych (np. serwerownie, układy wody lodowej, układy chłodzenia).

Zapewniają usunięcie istniejących zanieczyszczenia z instalacji i rurociągów takich jak:

 • Tlenki żelaza – korozję/rdzę
 • Oleje, smary
 • Inne zanieczyszczenia organiczne
 • Rozwinięte życie biologiczne (szlamy, śluzy, glony i inne).

Preparaty służą również do czyszczenia i uszlachetniania wody w innych układach wodonośnych.

Zastosowanie

Waterdos CIT 48 jest silnie skoncentrowanym, wysoce skutecznym biocydem o szerokim spektrum działania przeciw glonom, bakteriom wirusom, grzybom, organicznym warstwom szlamów i legionellom powstającym w przemysłowych obiegach wodnych (np. wieże chłodnicze, zwrócona do obiegu woda i proces wodny).

Zalety
- wysoka skuteczność glono- i bakteriobójcza
- szybkie obniżanie ogólnej liczby bakterii (KBE)
- nie traci aktywności przez zawarte w wodzie substancje oraz kompatybilny z innymi preparatami do kondycjonowania wody WATERDOS
- biologicznie degradowalny oraz niska, tolerowalna toksyczność
- bez środków powierzchniowo czynnych - nie pieni się

Dane techniczne
Waterdos CIT 48 jest żółtą klarowną cieczą
Gęstość: 1,08 ± 0,03 g/cm³ (20 °C)
Wartość pH: 3,9 ± 0,5
Temperatura zamarzania: -10 °C

Dozowanie
Waterdos CIT 48 dozowany jest okresowo za pomocą automatycznego urządzenia dozującego. Wysokość dozowania i częstotliwość zależna jest od warunków lokalnych (pojemność układu, odparowanie, obciążenie biologiczne itp.) Na ogół mieści się w zakresie między 75 a 150 g/m3 wody systemowej przy częstotliwości jeden do trzech razy w tygodniu. Przy usuwaniu osadów biologicznych dozowanie może być zwiększone przejściowo do 400 g/m3 objętości systemu. Przy dozowaniu ciągłym Waterdos CIT 48 stosuje się w dawce od 20 do 40 g/m3 proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej. Przy stosowaniu w zamkniętych lub w półotwartych układach chłodzenia z niską wymianą wody i częstym dozowaniu, powinno się przeprowadzić okresową wymianę wody. Wszystkie części wyposażenia dozującego mające kontakt z Waterdos CIT 48 powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Zalecanymi materiałami są: PE, PP, PCV, stal stopowa jak również EPDH - uszczelki.

Magazynowanie i obsługa
Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu. Koncentratu Waterdos CIT 48 nie mieszać z innymi produktami. Dostawa odbywa się w kanistrach i beczkach, używać tylko oryginalnie zamkniętych. Przy pracy z Waterdos CIT 48 należy przestrzegać wytycznych podanych na etykietach oraz zaleceń bezpieczeństwa podanych w Kartach Bezpieczeństwa i ogólnych przepisów BHP.


Powyższe dane odpowiadają naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią jednakże prawnych podstaw do konkretnego zastosowania oraz ze względu na
możliwość wystąpienia rozlicznych skutków, nie zwalniają użytkownika z przeprowadzenia prób oraz środków ostrożności.

 • Schneider
 • IDC Solutions
 • Konsmetal
 • TELTECH
 • 3M
 • Hubbell
 • Caterpillar
 • DELTA
 • Polskie Kraty
 • DataCenterWorld
 • Bater
 • EDP Europe
 • Modular DC Solutions
 • APRA
 • WWT
 • Wappex
 • FG WILSON
 • Geist
 • Bilhanding
 • Oxycom
 • Enlogic
 • Vodea
 • Hartmann tresore
 • PermAlert
 • WASP
 • IntrApp