System detekcji i lokalizacji wycieków - oprogramowanie PALCOM

Oprogramowanie PALCOM(dla Windows) może centralnie monitorować do 254 jednostek monitorujących PAL-AT. Komputer jest podłączony do jednostek PAL-AT za pomocą Ethernet lub modemów. Oprogramowanie posiada zdolność do ciągłego monitorowania stanu PAL-AT i może nim zdalnie sterować.
Oprogramowanie PALCOM(dla Windows) może centralnie monitorować do 254 jednostek monitorujących PAL-AT. Komputer jest podłączony do jednostek PAL-AT za pomocą Ethernet lub modemów. Oprogramowanie posiada zdolność do ciągłego monitorowania stanu PAL-AT i może nim zdalnie sterować.

Archiwum oprogramowania PALCOM utrzymuje rejestr wszystkich zdarzeń systemowych. Zdarzenia te mogą być przeglądane w razie rozwiązywania problemów lub drukowane do dokumentacji. Funkcja zdalnej klawiatury pozwala operatorowi przeglądać i obsługiwać urządzenia PAL-AT, umożliwia natychmiastowy dostęp do monitorowania, niezależnie od jego lokalizacji, aby reagować na alarmy i rozpocząć odpowiednie działania. Korzystając z funkcji wykresu, możemy przeglądać i drukować mapy odniesienia, krzywe bieżące. PALCOM posiada graficzny lokalizator systemu, który wyświetla lokalizację nieszczelności na rysunku CAD. Każdy PAL-AT posiada rysunek przedstawiający rozmieszczenie alarmów. Rysunek można wydrukować do dokumentacji obsługi technicznej.