System detekcji i lokalizacji wycieków - FluidWatch

System detekcji wycieków FluidWatch został zaprojektowany do monitorowania małych obszarów wycieków wody.

Cena za centralkę, bez okablowania i elementów montażowych.

System detekcji wycieków FluidWatch został zaprojektowany do monitorowania małych obszarów wycieków wody. Typowe zastosowania to bezobsługowe pomieszczenia, przestrzenie pod połogą techniczną i różnegorodzaju zbiorniki. System w sposób ciągły monitoruje pojemność kabla detekcyjnego i wykrywa zmiany. Natychmiast po kontakcie kabel czujnika z wodą lub
płynem na bazie wody, urządzenie przejdzie w stan alarmu. Kabel sensoryczny wraca do stanu pracy bezpośrednio po jego osuszeniu. 

FluidWatch wykorzystuje wyświetlacz LED wskazując stan:
Zielony - normalny, żółty - przerwanie; i czerwony - wyciek. Alarm dźwiękowy i dwa (2) 250 V, 10 A, przekaźniki SPDT są uruchamiane gdy wystąpi wyciek lub przerwa kabla. Dostępne są dwa przyciski, jeden, aby przetestować system, a drugi, aby wyciszyć alarm. 

Główne cechy:

  • Wykrywa płyny na bazie wody
  • Czułość od kilku centymetrów do kilku metrów
  • Kabel sensoryczny dostępny w trzech fabrycznych długościach (50, 75 i 100 stóp)