Sonda PHLR

Wykrywa tylko wycieki węglowodorów. Typowo montowana w przestrzeni pomiędzy płaszczami zbiorników paliwa, w studzienkach, rurach podwójnych lub innych miejscach gdzie może wystąpić wyciek paliwa.
Sondy monitorują wyciek w specyficznych lokalizacjach. Sondy łączy się do lini sensorycznej centrali Pal-At lub bezpośrednio do centralki LiquidWatch.