Kabel sensoryczny AGW-Gold

AGW-Gold jest szybkoschnącym kablem sensorycznym, chemicznie odpornym i zaprojektowanym do wykrywania (oprócz wody) wysoce korozyjnych płynów, takich jak kwasy i rozpuszczalniki. Typowym zastosowaniem są podówjnie izolowane rury, serwerownie i pomieszczenia techniczne, podłogi techniczne clean roomów oraz miejsca wysokiej temperatury.