Kabel sensoryczny AGT-Gold

AGT-Gold jest pochłaniającycm kablem detekcyjnym specjalnie zaprojektowanym do wykrywania płytkiej wody (1,5 mm). Kabel jest chemicznie odporny i jest zaprojektowany szczególnie do wykrywania wody oraz wysoce korozyjnych płynów, takich jak kwasy i rozpuszczalniki. Typowym zastosowaniem są serwerownie i pomieszczenia techniczne, podłogi techniczne clean roomów, jednopłaszczowe rury umieszczone ponad gruntem. Ten typ kabla wymaga dłuższego czasu schnięcia w stosunku do kabla AGW-Gold.