Kabel przejściowy JMP-U

Kabel przejściowy służy do łączenia odcinków kabla sensorycznego. Stosuje się go w odcinkach, które nie mają być monitorowane (dystans od centrali do obszaru monitorowanego, przejścia przez ściany, piętra itp.). Wymagane jest, aby pierwszy odcinek od centrali był wykonany z takiego kabla i miał, co najmniej 15 m długości. Wymagane jest również, aby zakończenie linii detekcyjnej było wykonane z takiego kabla (minimum 9 m).