EPI-DCOS® – kompleksowy nowy standard dla praktyków od praktyków

 • Kod: 2153
 • Producent: EPI
Zaloguj się aby zamówić

EPI-DCOS® jest pierwszym i jedynym na świecie standardem, obsługującym wszystkie dziedziny z zakresu utrzymania i obsługi Centrum Przetwarzania Danych. Ponad 50 między narodowych specjalistów z centrów danych z całego świata przyczyniło się do przeniesienia swojego doświadczenia do tego jednego unikalnego dokumentu. Standard jest napisanym w bardzo praktyczny sposób, dając wytyczne i sugestie które mogą zapewnić rzeczywiste wymierne rezultaty. DCOS® jest standardem audytowym, wykorzystującym międzynarodowo uznane zasady audytu.

EPI-DCOS® – kompleksowy standard – dlaczego warto?

 • DCOS® opiera się na światowej renomowanej i zaakceptowanej platformie EPI Data Center Framework®

 • DCOS® Sporządzony przez jednostki i firmy uczestniczące w wytyczaniu standardów (ISO, SS,TIA itp) oraz w oparciu o rygorystyczne wymogi norm ISO/ANSI.
 • DCOS® odnosi się do wszystkich aspektów działania i utrzymania Centrum Przetwarzania Danych. Niektóre inne dokumenty lub standardy na rynku odnoszą się tylko do części działań i utrzymania tego typu obiektów.
 • DCOS® jest otwartym standardem. Specyfikacje / wymagania są publiczne. Zaletą jest to, że możliwe jest uzyskanie certyfikatu co wzbudza wśród klienci ogromne zaufanie. Klient wie jakie zasady zostały wprowadzone w celu ochrony kluczowych systemów wsparcia biznesu.
 • DCOS® zapewnia poziom odniesienia zgodnie z dobrze znanymi kryteriami stosowanymi w takich standardach, jak ISO / IEC 38500 zamiast wymyślonymi nazwami poziomu, takimi jak Silver / Gold / Class-1 / Class-A / Tier-IV itd. Ułatwia to organizacjom stosowanie standardów także w przyszłości.
 • DCOS® zapewnia klientom i członkom zarządu odpowiednie poziomy zaufania, które zapewniły odpowiednie poziomy należytej staranności w zakresie zarządzania ryzykiem i efektywności operacyjnej, wykazując dobre zarządzanie korporacyjne.
 • DCOS® umożliwia stopniową poprawę w wybranych lub wszystkich 11 dziedzinach, dzięki czemu organizacje mogą skoncentrować się na kluczowych usugach, które są dla nich najważniejsze (standard nie zmusza do zarządzania wszystkimi 11 dziedzinami jednocześnie).
 • Wzmacnia dobre praktyki zarządcze poprzez zapewnienie klientów i członków zarządu o powzięciu przez firmę stosownych środków zarządzania ryzykiem i wydajności

EPI-DCOS® zapewnia inwestorom, właścicielom jaki i operatorom nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu operacyjnym. Jednocześnie stanowi doskonałą bazę z możliwością adaptacji do potrzeb firmy. Będąc systemem w pełni praktycznym, wykazuje wymierne rezultaty.

EPI-DCOS® obejmuje 11 dziedzin, mających na celu sprawne funkcjonowanie centrum. Każda z dyscyplin jest wykonywana szczegółowo, zapewniając wymierne rezultaty ekonomiczne. Standard stanowi obecnie najszerszą i najbardziej kompletną normę pracy Centrum Przetwarzania Danych na rynku.

Obejmuje swoim zakresem 11 dziedzin:

 • Service Level Managament – Zarządzanie usługami
 • Organisation – Organizacja
 • Safet Managament – Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Security Management – Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym
 • Project Managament – Zarządzanie projektami
 • Facilities Managament – Zarządzanie infrastrutkurą
 • Data Center Operations – Procedury operacyjne
 • Enviromental Sustainability – Stabilność środowiskowa
 • Monitoring/Reporting/Control – Monitorowanie/raportowanie/kontrola
 • Organisational Resilience – Elastyczność organizacyjna
 • Govermence, Risk & Compliance – Zarządzanie, ryzyka i zgodności

Dokument zawiera 157 stron w języku angielskim.

      

O EPI

EPI jest spółką pochodzenia europejskiego specjalizującą się w obsłudze data centers. Posiada oddziały w ponad pięćdziesięciu krajach oraz sieć partnerów na całym świecie. Oferując szeroki wachlarz usług eksperckich z zakresu data centers, EPI świadczy następujące usługi: konsultacje, audyty, certyfikacja oraz szkolenia. EPI skupia się głównie na środowiskach priorytetowych wysokiej dostępności.

Firma powstała w 1987 r. i zyskała międzynarodowe uznanie dzięki dostarczaniu produktów wysokiej jakości, produktów elastycznych i innowacyjnych technik. Jako największy dostawca szkoleń dotyczących infrastruktury centrów danych, jednocześnie stanowi największego dostawcę audytów zgodnościowych i usług certyfikacji ANSI/TIA-942.

Więcej informacji: www.epi-ap.com

Podana cena przy założeniu USD nie więcej niż 4,2 PLN

 • Polskie Kraty
 • Vodea
 • DataCenterWorld
 • FG WILSON
 • Schneider
 • Wappex
 • Geist
 • Hartmann tresore
 • Konsmetal
 • Enlogic
 • Bilhanding
 • Caterpillar