CDCP - Certified Data Centre Professional - EPI

Dwudniowy kurs Certyfikowanego Profesjonalisty Centrum Danych (CDCP) ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi komponentami centrum przetwarzania danych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się jak osiągnąć wysoki stopnień dostępności centrum danych oraz zapoznają się z kluczowymi aspektami eksploatacji i konserwacji.

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CDCP kierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w lub wokół centrum danych, zajmujących się różnymi aspektami DC: projektowaniem, infrastrukturą, bezpieczeństwem, migracją, operacyjnym zarządzaniem. Kurs CDCP jest wymagany do ścieżek dydaktycznych z zakresu projektowania, budowy i akredytacji DC oraz rekomendowany do pozostałych szkoleń programu.

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat – „Certyfikowany Profesjonalista Centrum Danych” jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Centrum danych, jego znaczenie oraz przyczyny przerw w pracy
 

Standardy i najlepsze praktyki centrum danych 

Lokalizacja centrum danych, budynek i jego budowa

  • Wybór właściwych lokalizacji oraz budynków, sposoby unikania pułapek
  • Różne komponenty efektywnego centrum danych oraz instalacja obiektów wspierających

 Podniesiona podłoga/podwieszony sufit

  • Definicje obciążenia jednolitego, skoncentrowanego i ruchomego
  • Obowiązujące normy
  • Wytyczne dotyczące podniesionej podłogi
  • Siatka sygnału referencyjnego, uziemianie półek
  • Ustawa o niepełnosprawności i inne regulacje
  • Wykorzystanie i wymogi podwieszanego sufitu

 Oświetlenie

  • Standardy
  • Rodzaje oświetlenia i jego rozmieszczenie
  • Oświetlenie awaryjne, zasilanie awaryjne (EPS) 

Infrastruktura zasilania

  • Układ infrastruktury zasilania od generatora do poziomu półek Systemy ATS i STS
  • Poziomy i techniki redundancji
  • Stosowanie zasilania trój- i dwufazowego
  • Opcje dystrybucji zasilania w hali komputerowej
  • Okablowanie zasilania kontra kaseta odpływowa
  • Łączenie kontra uziemienie
  • Transformatory sygnału wspólnego i izolacji
  • Tablice rozdzielcze, czynniki formy oraz stopnie ochrony IP
  • Wytyczne dotyczące jakości zasilania
  • Zasilanie realne kontra zasilanie pozorne
  • W jaki sposób wymiarować i obliczać obciążenie w centrum danych
  • Generatory
  • Statyczne i dynamiczne systemy UPS, kryteria wyboru, jak one
  • działają i opcje wydajnego wykorzystania energii
  • Rodzaje akumulatorów, ich właściwy wybór i testowanie
  • Termografika 

Pola elektromagnetyczne

  • Pola elektryczne i magnetyczne – definicje oraz jednostki pomiarowe
  • Źródła pól elektromagnetycznych
  • Wpływ pól elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie oraz sprzęt
  • (H)EMP
  • Normy
  • Rozwiązania dotyczące osłony przed polami elektromagnetycznymi 

Półki na sprzęt

  • Standardy, właściwości półek, kryteria wyboru
  • Kwestie ochrony
  • Opcje szyny/listwy zasilania

 Infrastruktura chłodzenia

  • Zalecenia dotyczące temperatury i wilgotności
  • Jednostki pomiaru chłodzenia oraz współczynniki konwersji
  • Definicje ciepła jawnego i utajonego
  • Różnice pomiędzy chłodzeniem klimatyzacyjnym a precyzyjnym
  • Przegląd różnych technologii klimatyzacyjnych
  •  — Podniesiona podłoga kontra chłodzenie podłogi
  • Rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych oraz ograniczenia, których należy przestrzegać
  • Opcje chłodzenia uzupełniającego
  • Przejście pomiędzy zimnym a ciepłym korytarzem 

Zaopatrzenie w wodę

  • Znaczenie zaopatrzenia w wodę oraz obszary zastosowania
  • Techniki zapasowego zaopatrzenia w wodę
  • Projektowanie skalowalnej infrastruktury sieci
  • Znaczenie strukturalnego systemu okablowania
  • Kwestie dotyczące planowania
  • Technologia kabli miedzianych oraz światłowodowych; normy 

Hierarchia okablowania ANSI/TIA-942 oraz zalecenia

  • Testowanie i weryfikacja
  • Okablowanie sieci typu SAN
  • Redundancja sieci
  • Połączenia pomiędzy budynkami
  • Wymogi systemu monitorowania sieci 

Ochrona przeciwpożarowa

  • Standardy ochrony ppoż.
  • Systemy wykrywania ognia
  • Różne techniki oraz systemy gaszenia pożarów metodą pełnego zalewania, ich zalety i wady
  • Gaśnice ręczne
  • Oznakowanie i bezpieczeństwo
  • Wymogi prawne i najlepsze praktyki 

Monitoring centrum danych

  • Wymogi monitoringu centrum danych
  • EMS kontra BMS
  • Systemy wykrywania wycieku wody
  • Opcje powiadamiania oraz związane z tym uwagi 

Ochrona operacyjna oraz praktyki bezpieczeństwa

  • Poziomy ochrony centrum danych
  • Infrastruktura fizyczna I bezpieczeństwo organizacyjne
  • Środki bezpieczeństwa i podstawowe oznakowanie

Etykietowanie

  • Wybór system etykietowania
  • Zalecane praktyki etykietowania
  • Etykietowanie sieci 

Dokumentacja

  • Jak założyć prawidłową dokumentację?
  • Polityka i procedury zarządzania dokumentami
  • Sprzątanie
  • Praktyki sprzątania centrum danych

 MTBF/MTTR

  • Standardy i definicje
  • Modele obliczeniowe
  • Wartość realna 

Umowy o prowadzenie konserwacji /SLA/OLA 

Egzamin próbny 

EGZAMIN: Certyfikowany Profesjonalista Centrum Danych